Gymferieniging   Yn 'e Ringen

 

Hallo jongens en meisjes, ouders/verzorgers

 

Iedere dinsdag (m.u.v. vakanties) wordt er in sporthal ’t Heech gymles gegeven.

Uw kind is van harte welkom om een paar keer vrijblijvend mee te doen.

 

Dinsdags

15:15 – 16:00

Vanaf 2 jaar

16:00 – 16:45

Vanaf 3 jaar

16:45 – 17:45

Vanaf 6 jaar

17:30 – 18:30

Vanaf 8 jaar

 

 

Facebook: Gymferiening Yn 'e ringen Noardburgum

Voor meer informatie: gymferieningyneringen@hotmail.com

of via  de gymjuffen